Tjenester

Dreiing

Vi har flere manuelle dreiebenker og en CNC dreiebenk.

Fresing

Vi har fire manuelle fresemaskiner med utstyr til å takle de fleste oppgaver.

Plansliping

Våre planslipemaskiner har magnetbord opp til 1500 mm lengde og 500 mm bredde. Vi har og vinklede magnetbord for sliping av lange plate saks kniver, 2 til 3 m lengde.

Vedlikehold

Vi reparerer, vedlikeholder og lager nye deler etter skisser eller prøver.