Plansliping


Våre planslipemaskiner har magnetbord opp til 1500 mm lengde og 500 mm bredde. Vi har og vinklede magnetbord for sliping av lange plate saks kniver, 2 til 3 m lengde.